• KIERUNEK
  Odnawialne źródła energii
 • KIERUNEK
  Inżynieria środowiska
 • NOWE WARSZTATY
  Do pracy własnej studentów
 • REAKTOR
  Koło naukowe studentów

Najważniejsze aktualności


Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola

SKIP UO