Celem studiów jest przygotowanie kadry z wyższym wykształceniem do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, która będzie potrafiła projektować i wdrażać efektywne rolniczo, ekonomicznie i energetycznie techniki rolnicze.
Studia ukierunkowują absolwentów na prowadzenie gospodarstw agroturystycznych lub produkcję ekologicznej żywności. Program studiów obejmuje między innymi: Agroekologia, Podstawy agromelioracji, Podstawy ochrony roślin, Agrometeorologia, Gleboznawstwo i chemia rolna, Agroturystyka, Ekologia produkcji żywności, Przechowalnictwo, Technika rolnicza, Organizacja i ekonomika rolnictwa, Programy unijne i dopłaty.