Dyrekcja Instytutu Nauk Technicznych

Dyrektor dr hab. Daniel Janecki

pok. 107B

tel. 77 401 67 15

e-mail zecjan@uni.opole.pl

Z-ca Dyrektora dr inż. Dariusz Suszanowicz

pok. 109

tel. 77 401 66 90

e-mail dareks@uni.opole.pl