Kierownik Samodzielnej Katedry Inżynierii Procesowej

dr Daniel Janecki