Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych

dr hab. Daniel Janecki

pok. 252

tel. 77 401 67 15

e-mail zecjan@uni.opole.pl