Rekrutacja studentów na studia Erasmus+

Drodzy Studenci!Rusza dodatkowa, ostatnia rekrutacja na wyjazdy na studia oraz praktyki w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 w ramach Programu Erasmus+ do krajów Programu.Studia oraz praktyki w ramach Programu Erasmus+ to niepowtarzalna możliwość zdobycia...

Program Erasmus+

Szanowni Państwo, Dział Badań i Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje o ogłoszeniu drugiej, dodatkowej rekrutacji studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w roku akademickim 2018/2019. Rekrutacja dotyczy zarówno Programu Erasmus+ jak i Programu PO WER...

Spotkanie z ogólnopolską koordynatorką Programu „MOST”

Program „MOST” to program mobilności studentów i doktorantów, umożliwiający studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na wybranej, jednej z 30 najlepszych polskich Uczelni. Funkcjonuje od 2000 roku, bywa nazywany „polskim Erasmusem” i dotychczas skorzystało z...

Erasmus+ i Programu PO WER

“Dział Badań i Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje o ogłoszeniu rekrutacji studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w roku akademickim 2018/2019. Wyjazd na studia lub praktykę w ramach Programu Erasmus+ to niepowtarzalna możliwość zdobycia...

Obowiązkowe zajęcia dodatkowe dla studentów

Poniżej zestawiono dodatkowe obowiązkowe zajęcia dla studentów (informacje też przedstawiono w planach zajęć): inżynieria środowiska III rok – OCHRONA WŁASNOŚCI NTELEKTUALNEJ – 13.12.2017 r., s. 1.15 WPiA, g. 16.15 OZE III rok – OCHRONA WŁASNOŚCI...