Działalność studencka

W Samodzielnej Katedrze Inżynierii Procesowej działa Koło Naukowe „Reaktor” zajmujące się problematyką z zakresu inżynierii środowiska i z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Opiekunem naukowym Koła Naukowego Inżynierii Środowiska „REAKTOR” jest dr inż. Izabela Pietkun-Greber

Nagrody uzyskane przez studentów w ramach działalności w kole:


Michał Prorok – Nagroda Główna na X GIEŁDZIE INNOWACJI w kategorii „Student”, za rozwiązanie „Obudowa komputera zintegrowana z regeneratorem powietrza” – 2012

Arkadiusz Gaweł – Nagroda Specjalna na X GIEŁDZIE INNOWACJI, za rozwiązanie „Stanowisko do wizualizacji procesów zachodzących w odpylaczu cyklonowym” – 2012

Monika Pawlita – Nagroda Główna na 9 TEMATYCZNYM KONKURSIE INNOWACYJNYM, za rozwiązanie „EKO-Kontener” – 2012

Monika Pawlita – I Miejsce na I MIĘDZYUCZELNIANEJ KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH, za PREZENTACJĘ „Racjonalne ogrzewanie a nowoczesne źródła ciepła” – 2013

Członkowie Koła Reaktor przygotowali i przeprowadzili zajęcia w ramach „Nocy Odkrywców” w Zespole Szkół Gminy Izbicko.
Członkowie Koła Reaktor corocznie biorą również czynny udział w Opolskim Festiwalu Nauki.
Studenci obecnie pracują nad:

  • Projektem laboratorium procesów korozyjnych
  • Projektem kolumny rektyfikacyjnej do destylacji alkoholu technicznego