Edukacja Techniczno-Informatyczna

Specjalność kierunku: Inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii

 

Kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna sp. Inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii przeznaczony jest dla młodych i kreatywnych ludzi, którzy swoją przyszłą karierę zawodową wiążą z budowaniem wizerunku marki, fotografią użytkową, grafiką komputerową, poligrafią oraz kreatywnym zarządzaniem projektami. Kierunek jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w dziedzinie profesjonalnego i nieszablonowego podejścia do projektów graficznych, planowania oraz skutecznego budowania wizerunku marki.

Absolwent studiów inżynierskich, uzyska szeroko profilowaną wiedzę o tym jak tworzyć grafiki reklamowe, systemy identyfikacji wizualnej, grafikę wydawniczą, typografię, zarządzać kampaniami reklamowymi, realizować złożone projekty w pracy zespołowej, kreatywnej edycji obrazu w praktyce rynkowej, fotografii w komunikacji wizualnej oraz zdobędzie niezbędne kompetencje do podjęcia pracy między innymi w agencjach reklamowych i interaktywnych, mediach, wydawnictwach, działach marketingu i promocji, firmach fotograficznych, informatycznych oraz własnym biznesie.

Dodatkowym atutem kierunku jest uzyskanie uprawnień pedagogicznych przez absolwenta, dzięki którym osoba może podjąć zatrudnienie również w szkołach i uczelniach.

Zostań studentem

Jeśli chcesz rozpocząć studia na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna sp. Inżynieria obróbki obrazów i poligrafii przejdź na stronę rekrutacji i złóż swoją aplikację.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas zapisu na kierunek m.in. brakujących danych, niespełnienia warunków, błędów systemu rekrutacyjnego, prosimy o pilny kontakt w celu rozwiązania problemu.

 

Opis

Inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii orientowana jest na zagadnienia w dziedzinach medialno-reklamowych, wydawniczo-poligraficznych, przemysłowo-gospodarczych, informatyczno-komunikacyjnych i innych. Kształcone i wypracowywane są również umiejętności analizy, projektowania i kwalifikowanego użytkowania systemów i technologii informatycznych do obróbki i analizy wielowymiarowych informacji w domenach medyczno-biologicznych, inżynierii i zarządzania informacją oraz wiedzą, systemów informatycznych wsparcia procesów kontroli, oceny i zarządzania jakością i bezpieczeństwem w różnych gałęziach przemysłu, administracji, działalności gospodarczej, w tym w sektorze MŚP, i nauce – w zakresie oświaty i szkolnictwa zawodowego. Absolwent będzie posiadać podstawowe umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, wykonującymi zadania zlecone z zachowaniem standardów jakościowych, ściśle związanych z technologiami i procesami informacyjnymi i poligraficznymi. Edukacja Techniczno-Informatyczna sp. Inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii tworzy pion informacyjno-technologiczny we wszystkich współczesnych systemach produkcyjnych, komunikacyjnych, zarządzania, transportu, energetyki, kontroli, pomiarów itp. W połączeniu z metodami multimediów i poligrafii cyfrowej, technologie te stają się podstawą informacyjną wielu dziedzin współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Rynek pracy wysoko rozwiniętych gospodarek na całym świecie, potrzebuje specjalistów z wyższym wykształceniem, potrafiących być kompetentnymi projektantami i zaawansowanymi użytkownikami, radzącymi sobie ze współczesnym sprzętem, oprogramowaniem i algorytmiką zagadnień z grafiki komputerowej, technologii projektowania dokumentów internetowych, opracowania, analizy, obróbki i rozpoznawania obrazów cyfrowych, fotografii cyfrowej, tworzenia i eksploracji tekstów z jednocześnie posiadanymi umiejętnościami zarządzania zespołami w projektowaniu i produkcji. Dziedzina grafiki i poligrafii cyfrowej rozwija się bardzo dynamicznie i ma szerokie perspektywy. Kierunek studiów o specjalności Inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii stwarza warunki do przygotowania i skutecznego osiągnięcia wymaganych kwalifikacji oraz czyni z absolwentów, aktywnych i konkurencyjnych uczestników rynku pracy jako kadry inżynieryjnej. Takie przygotowanie kadr zapewnia Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego, a z dodatkowymi certyfikatami jakie oferuje katedra naszym absolwentom, staną się oni na pewno konkurencyjnymi na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Możliwe jest również uzyskanie dodatkowych certyfikatów umiejętności oraz kompetencji zewnętrznych międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń zawodowych. Plany i siatki studiów są skonstruowane w sposób adaptowany do kierunków drugiego stopnia, co ułatwia studentom podjęcie studiów na drugim kierunku równolegle lub kontynuację studiów na drugim stopniu.

Stała współpraca z przemysłem poligraficznym oraz wydawnicznym nauczycieli przedmiotów zawodowych gwarantuje dostęp do najnowszej wiedzy, technologii oraz maszyn.

 

Studiuj i spełniaj marzenia w Opolu

na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna

Źródło: Uniwersytet Opolski

Co można robić po studiach?

Nasz absolwent będzie radził sobie z zakładaniem małych i średnich przedsiębiorstw oraz zarządzania nimi w ramach działalności gospodarczej. Absolwent przygotowany zostanie do administrowania i obsługi systemów informatycznych związanych z obróbką informacji i oprogramowania specjalistycznego stosowanego w przemyśle, szkolnictwie lub bankowości. Dobrze sprawdzi się w pracach wspomagających projektowanie inżynierskie w przemyśle oraz przemysłowym zapleczu badawczym.

Absolwenci specjalności Inżynieria cyfrowej obróbki obrazu i poligrafii mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • agencjach reklamowych i interaktywnych
 • działach marketingu i promocji
 • administracji systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • przemyśle oraz przemysłowym zapleczu badawczym
 • w szkołach i na uczelniach
 • wydawnictwach
 • firmach fotograficznych
 • mass mediach
 • administracji samorządowej i rządowej
 • branża PR
 • w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych

Podejmując naukę na tym kierunku i na tej specjalności, studenci zapewniają sobie wysoką jakość kształcenia dzięki wysokiemu standardowi nauczania poprzez odpowiednią kulturę techniczną opartą na wiedzy, świadomości i odpowiedzialności pracowników akademickich. Katedra ma wieloletnie tradycje prowadzenia kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna sp. Inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii a losy większości dotychczasowych absolwentów świadczą o trafności ich wyboru studiów w tym kierunku, możliwości dobrego startu i osiągnięciu sukcesu w życiu zawodowym.

 

Działalność studencka

Nasi studenci działają w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały”, w Kole Naukowym „Studencka”. Biorą aktywny udział w pracach naukowych, pomagając w organizacji konferencji naukowych. Mają również możliwość zapraszania wybitnych osobistości życia politycznego, kultury, sztuki oraz nauki. Studenci też rozwijają swoje zainteresowania w ramach współpracy z ZPO Centrum Kształcenia Praktycznego, w kołach technicznych w nowocześnie wyposażonych pracowniach elektronicznych, mechatronicznych, mechanicznych, komputerowych, projektowych itp. Uczestniczymy w programie MOST pozwalającym na odbywanie zajęć przez studentów na uczelniach partnerskich.

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Rodzaj i tryb studiów: inżynierskie, jednostopniowe (3,5 – letnie), stacjonarne, niestacjonarne. Po ukończeniu studiów inżynierskich możliwe jest kontynuowanie nauki na studiach magisterskich II stopnia.

 

Media społecznościowe

Poznaj Uniwersytet Opolski na kanałach społecznościowych.