Szanowni Państwo,
Uniwersytet Opolski został Partnerem Edukacyjnym III edycji Przystanku Kariera, wydarzenia, które skierowane jest do uczniów szkół, studentów i osób bezrobotnych z regionu.
Podczas targów uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z trendami na rynku pracy, konsultacji obranego kierunku studiów, dalszego kształcenia oraz bezpośredniego kontaktu z pracodawcami z regionu. Patronat honorowy nad III PK objął Prezydent Miasta; Targi odbędą się 7.10.2016 roku na Rynku w Opolu.
Więcej informacji o przystanku kariera: www.przystanekkariera.com.pl