ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – TEORIA I PRAKTYKA

zorganizowana w ramach IX Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki w dniach 22 – 23 listopada 2017 r. w Collegium Biotechnologicum, Uniwersytetu Opolskiego, ul. Ks. Kardynała 6, OPOLE

Organizator: Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski pod patronatem JM Rektora UO prof. dr hab. Marka Masnyka

Współorganizatorzy: Fundacja Zielony Feniks Polski Związek Motorowy

Głównym celem Konferencji jest zaprezentowanie przez jej uczestników wyników badań, najnowszego stanu wiedzy, dobrych praktyk – dotyczących relacji nauk technicznych i biznesu oraz zbliżenie środowisk naukowych i przemysłowych, a także wskazanie możliwości wspólnych działań naukowych w najbliższych latach.Tematyka Konferencji: ­ zagadnienia związane z magazynowaniem energii wytworzonej w instalacjach OZE,­ pozyskiwanie energii z biomasy,­ zagadnienia gospodarki niskoemisyjnej (GNE) i efektywnego gospodarowania energią w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz produkcyjnych,­ przykłady wdrożeń innowacyjnych rozwiązań z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki niskoemisyjnej w ramach Warsztatów dobrych praktyk.

Język konferencji: polski, angielski, rosyjski, ukraiński.

Druk artykułów naukowych w j. polskim w monografii pt.: „OZE – teoria i praktyka” lub w j. angielskim w czasopiśmie „Ecological Chemistry and Engineering A” (lista B MNiSW – 11 pkt – warunkiem opublikowania artykułu są dwie pozytywne recenzje, opłata 500 zł).Artykuły naukowe do druku w monografii powinny posiadać objętość połowy akrusza wydawniczego (20 000 znaków typograficznych (ze spacjami) lub 1500 cm2 powierzchni ilustracji, np. wzorów matematycznych, chemicznych, diagramów). Manuskrypt powinien być przesłany jako dokument tekstowy formatu MS Word (*.doc, *.docx), tekst zasadniczy czcionką Times New Roman 12 pt; interlinia 1,5; przypis i tabele czcionka 11 pt; obiekty graficzne w formacie *.jpg lub *.cdr; spis bibliografii według kolejności cytowania.

Artykuły do publikacji należy przesłać na adres e-mail: ratuszny@uni.opole.pl lub ipietkun@uni.opole.pl

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 • dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. nadzw.  – Uniwersytet Opolski przewodnicząca
 • prof. dr hab. inż. Maria Ząbkowska – Wacławek – Uniwersytet Opolski
 • prof. dr hab. Stanisław Koziarski – Uniwersytet Opolski
 • prof. dr hab. inż. Roman Ulbrich – Politechnika Opolska
 • dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. nadzw. – Uniwersytet Opolski
 • dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Andrzej Kłos, prof. nadzw.- Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Zbigniew Ziembik prof. nadzw. – Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Antonina Kalinichenko, prof. nadzw. – Uniwersytet Opolski
 • dr hab. inż. Stanisław Gajda, prof. nadzw. – Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Daniel Janecki – Uniwersytet Opolski
 • dr inż. Aleksander Zaremba – Politechnika Częstochowska
 • dr inż. Paweł Ratuszny – Uniwersytet Opolski – sekretarz
 • dr inż. Izabela Pietkun-Greber – Uniwersytet Opolski – sekretarz

KOMITET ORGANIZACYJNYdr inż. Dariusz Suszanowicz – przewodniczący, dr Elżbieta Słodczyk – sekretarz, dr inż. Paweł Ratuszny, dr inż. Izabela Pietkun-Greber, dr Joanna Makuchowska-Fryc, mgr inż. Marzena Wiener

 

Program i więcej informacji tutaj.