Informacje o studiach niestacjonarnych

Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej prowadzi kierunki:
1. Odnawialne Źródła Energii, niestacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie)
2. Inżynieria Środowiska, niestacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie)
3. Inżynieria Środowiska, niestacjonarne II stopnia (1,5-letnie magisterskie)
Skład Rady Programowej na kierunku Inżynieria Środowiska:
PRACOWNICY
Dr hab. inż. Stanisław Gajda, prof. UO – przewodniczący
Dr hab. inż. Ryszard Janka, prof. UO – członek
Dr Daniel Janecki – koordynator kierunkowy
STUDENCI
Joanna Liśkiewicz
Marcin Kaczmarek
PRZEDSTAWICIELE PRZEMYSŁU
mgr inż. Mirosław Gluch (Director of investment Borneftegas Holding Ltd, Moscow)
mgr Dariusz Sitko (Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Dyrektor Regionalnego Centrum Ekoenergetyki)