Informacje o studiach stacjonarnych

Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej prowadzi kierunki i specjalności:

1. Odnawialne Źródła Energii, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie)

 • specjalność – kształtowanie środowiska obiektów technicznych
 • specjalność – inżynieria komunalna
 • specjalność – inżynieria zarządzania niekonwencjonalną energią

3. Inżynieria Środowiska, stacjonarne II stopnia (1,5-letnie magisterskie)

 • specjalność – kształtowanie środowiska obiektów technicznych

4. Edukacja Techniczno-Informatyczna, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie)


Skład Rady Programowej na kierunku Inżynieria Środowiska

PRACOWNICY

 • Dr hab. inż. Stanisław Gajda, prof. UO – przewodniczący
 • Dr hab. inż. Ryszard Janka, prof. UO – członek
 • Dr Daniel Janecki – koordynator kierunkowy

STUDENCI

 • Joanna Liśkiewicz
 • Marcin Kaczmarek

PRZEDSTAWICIELE PRZEMYSŁU

 • mgr inż. Mirosław Gluch (Director of investment Borneftegas Holding Ltd, Moscow)
 • mgr Dariusz Sitko (Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Dyrektor Regionalnego Centrum Ekoenergetyki)

Skład Rady Programowej na kierunku Odnawialne Źródła Energii

PRACOWNICY

 • prof. dr hab. inż. Maria Ząbkowska-Wacławek
 • dr Małgorzata Rajfur – koordynator ECTS
 • dr inż. Dariusz Suszanowicz
 • dr Daniel Janecki
PRZEDSTAWICIELE PRZEMYSŁU
 • mgr inż. Andrzej Kulpa (prezes PUP “POM” Krapkowice)
 • dr inż. Ryszard Błaszków (prezes Lesaffre Polska S.A., Wołczyn)