Plany zajęć stacjonarnych 2017/2018 – semestr letni

Wykaz przedmiotów, których niezaliczenie uniemożliwia warunkowe kontynuowanie studiów na kierunkach: Inżynieria Środowiska, Odnawialne Źródła Energii, Edukacja Techniczno-Informatyczna, w roku akademickim:
Kierunek Inżynieria Środowiska studia I 3,5 letnie
1. Mechanika płynów I,
2. Termodynamika techniczna II,
3. Inżynieria procesowa.
Kierunek Inżynieria Środowiska studia II 1,5-letnie
1. Statystyka,
2. Alternatywne źródła energii,
3. Technologie proekologiczne.
Kierunek Odnawialne Źródła Energii I 3,5 letnie
1. Ekologia,
2. Matematyka z elementami statystyki,
3. Ekologiczne pompy ciepła.
Kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna studia I 3,5 letnie
1. Informatyka i systemy informatyczne,
2. Materiałoznawstwo.

Odnawialne Źródła Energii I rok 3,5 l
Odnawialne Źródła Energii II rok 3,5 l

Odnawialne Źródła Energii III rok 3,5 l
Odnawialne Źródła Energii IV rok 3,5 l

Odnawialne Źródła Energii I rok 1,5 l
Odnawialne Źródła Energii II rok 1,5 l


Inżynieria Środowiska I rok 1,5 l
Inżynieria Środowiska II rok 1,5 l


Dualne studia – Odnawialne Źródła Energii III rok

Aktualizacja z 02.12.2018