Szanowni Państwo,
Dział Badań i Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje o ogłoszeniu drugiej, dodatkowej rekrutacji studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w roku akademickim 2018/2019.
Rekrutacja dotyczy zarówno Programu Erasmus+ jak i Programu PO WER (stypendyści z dodatkiem socjalnym oraz specjalnym).
Rekrutacja będzie trwała od 14.05.2018 do 25.05.2018.
Wszelkie dodatkowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl oraz u koordynatorów wydziałowych.
W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorami wydziałowymi oraz z naszym Działem (erasmus@uni.opole.pl, tel. 77 541 5975).
Collegium Minus
Pl. Kopernika 11a, pok. 31
45-040 Opole
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do rekrutacji!”