W dniu 23 maja 2018 r. o godz. 10.00 w sali szkoleniowej Uniwersytecki ego Szpitala Klinicznego w Opolu odbędzie się seminarium pt.: Transfer wiedzy pozamedycznej do organizacji szpitalnej

Połączone z podpisaniem umów o współpracy, pomiędzy Uniwersytetem Opolskim Wydział Przyrodniczo-Techniczny

  • Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
  • Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej
  • Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej

a Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu.

PROGRAM SEMINARIUM

Sesja otwarcia

1. Powitanie uczestników seminarium
Dariusz Madera, Dyrektor Generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

2. Otwarcie seminarium
Prof. dr hab. Marek Masnyk, Rektor Uniwersytetu Opolskiego

3. Rola Uniwersytetu Opolskiego, jako organu tworzącego i nadzorującego Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Prorektor ds. zarządzania i rozwoju UO

4. Wystąpienie gościa seminarium

Sesja tematów kluczowych

­ Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu – wizytówka w liczbach,
Dariusz J. Sitko, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

­ Budowanie kompetencji innowacyjnych w organizacji opartej na wiedzy,
Dariusz J. Sitko, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

­ Optymalizacja strukturalno-funkcjonalna terenów zieleni przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu – możliwości współpracy z Samodzielną Katedrą Ochrony Powierzchni Ziemi,
dr Krzysztof Badora, Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi

5. Przerwa

­ Prezentacja Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z sektorem pozanaukowym,
dr Sławomir Wierzba, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej

­ Efektywność energetyczna systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, dr Dariusz Suszanowicz, dr Paweł Ratuszny, Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej

6. Dyskusja

Sesja podpisania umów o współpracy