Uwaga. Nr telefonów należy poprzedzić numerem 77 401

Zakład Nr telefonu Nr pokoju e-mail
Zakład Inżynierii Środowiska
Dr hab. Antonina Kalinichenko 6709 216 akalinichenko@uni.opole.pl
Dr inż. Małgorzata Ostrowska 6718 315 gostrowska@uni.opole.pl
Dr inż. Paweł Włodarczyk 6706 112 pwlodar@uni.opole.pl
Dr inż. Barbara Włodarczyk 6717 217 bwlodar@uni.opole.pl
Dr inż. Mirosław Bąk 6710, 6719 261, 304 mirekb@uni.opole.pl
PRACOWNIA INFORMATYKI I ANALIZY NUMERYCZNEJ
LABORATORIUM MATERIAŁOZNAWSTWA
LABORATORIUM OCHRONY POWIETRZA
LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW
Zakład Odnawialnych Źródeł Energii
Dr inż. Paweł Ratuszny 6747, 6712 316, 3 ratuszny@uni.opole.pl
Dr Elżbieta Słodczyk 6690 109 eslodczyk@uni.opole.pl
Dr inż. Dariusz Suszanowicz 6690 109 dareks@uni.opole.pl
Dr inż. Izabela Pietkun-Greber 6697 156 ipietkun@uni.opole.pl
Dr inż. Alicja Gawdzik 6714 214 alicja.gawdzik@uni.opole.pl
AKADEMICKIE CENTRUM DORADZTWA ENERGETYCZNEGO
LABORATORIUM MASZYNOZNAWSTWA I TECHNIKI CIEPLNEJ
LABORATORIUM PROCESÓW MECHANICZNYCH
Zakład Inżynierii Procesowej i Bioprocesowej
Dr hab. Daniel Janecki 6715 252 zecjan@uni.opole.pl
Dr inż. Jadwiga Farbiszewska-Kiczma 6710 261 gaga@uni.opole.pl
Dr hab. inż. Alicja Kolasa-Więcek 6681 360 akolasa@uni.opole.pl
Dr Joanna Makuchowska-Fryc 6715 252 amak@uni.opole.pl
Dr inż. Rybotycki Marcin 6693 253 mrybotycki@uni.opole.pl
Dr inż. Tadeusz Mederski 6693 253 tadeusz.mederski@uni.opole.pl
Dr inż. Marzena Wiener 6697 156 mwiener@uni.opole.pl
LABORATORIUM INŻYNIERII PROCESOWEJ
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW
Zakład Technologii
Dr hab. inż. Fabian Andruszkiewicz 6686 202 fabian@uni.opole.pl
Dr Janusz Nowak 6744 102 jnowak@uni.opole.pl
Dr inż. Adam Sudoł 6742 105A dasiek@uni.opole.pl
Dr inż. Mariusz Śleziak 6682 204A sleziak@uni.opole.pl
mgr inż. Piotr Koczur 6743 105 pkoczur@uni.opole.pl
Mgr inż. Stanisław Mołodecki 6710 261 smolodecki@uni.opole.pl
PRACOWNIA TECHNIKI
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA TECHNICZNEGO I INFORMATYCZNEGO

Aktualizacja z 12.10.2017