Zakład Inżynierii Środowiska

dr hab. Antonina Kalinichenko, prof. UO

dr inż. Paweł Włodarczyk

dr inż. Barbara Włodarczyk

dr inż. Alicja Gawdzik

dr inż. Mirosław Bąk

dr inż. Małgorzata Ostrowska

dr Janusz Nowak

 

Zakład Odnawialnych Źródeł Energii

dr hab. inż. Alicja Kolasa-Więcek, prof. UO

dr inż. Paweł Ratuszny

dr inż. Dariusz Suszanowicz

dr inż. Tadeusz Mederski

dr inż. Izabela Pietkun-Greber

dr inż. Mariusz Śleziak

mgr inż. Piotr Koczur

 

Zakład Inżynierii Procesowej i Bioprocesowej

dr hab. Daniel Janecki

dr inż. Jadwiga Farbiszewska-Kiczma

dr Joanna Makuchowska-Fryc

dr inż. Rybotycki Marcin

dr inż. Adam Sudoł

dr Elżbieta Słodczyk

dr inż. Marzena Wiener

mgr inż. Stanisław Mołodecki

 

Aktualizacja z 28.02.2018