Zakład Inżynierii Środowiska
Dr hab. Antonina Kalinichenko
Dr hab. inż. Ryszard Janka
Dr inż. Andrzej Kubaczka
Dr inż. Małgorzata Ostrowska
Dr inż. Paweł Włodarczyk
Dr inż. Barbara Włodarczyk
Dr inż. Mirosław Bąk
Dr inż. Jerzy Gajda
• PRACOWNIA INFORMATYKI I ANALIZY NUMERYCZNEJ
• LABORATORIUM MATERIAŁOZNAWSTWA
• LABORATORIUM OCHRONY POWIETRZA
• LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW


Zakład Odnawialnych Źródeł Energii
Dr hab. inż. Stanisław Gajda
Dr hab. inż. Honorata Walczyk
Dr inż. Paweł Ratuszny
Dr Elżbieta Słodczyk
Dr inż. Dariusz Suszanowicz
Dr inż. Izabela Pietkun-Greber
Dr inż. Alicja Gawdzik
• AKADEMICKIE CENTRUM DORADZTWA ENERGETYCZNEGO
• LABORATORIUM MASZYNOZNAWSTWA I TECHNIKI CIEPLNEJ
• LABORATORIUM PROCESÓW MECHANICZNYCH

Zakład Inżynierii Procesowej i Bioprocesowej
Prof. dr hab. inż. Grażyna Bartelmus
Dr inż. Jadwiga Farbiszewska-Kiczma
Dr Daniel Janecki
Dr Joanna Makuchowska-Fryc
Dr inż. Rybotycki Marcin
Dr inż. Tadeusz Mederski
Mgr inż. Marzena Wiener
• LABORATORIUM INŻYNIERII PROCESOWEJ
• LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

Zakład Technologii
Prof. dr hab. inż. Viktor Vlasenko
Dr hab. inż. Fabian Andruszkiewicz
Dr inż. Natalia Vlasenko
Dr Janusz Nowak
Dr inż. Adam Sudoł
Dr inż. Mariusz Śleziak
mgr inż. Piotr Koczur
Mgr inż. Stanisław Mołodecki
• PRACOWNIA TECHNIKI
• PRACOWNIA PROJEKTOWANIA TECHNICZNEGO I INFORMATYCZNEGO
Nr telefonu, nr pokoju, e-mail
6709, 216, akalinichenko@uni.opole.pl
6704, 153, rjanka@uni.opole.pl
6747, 316, kubaczka@uni.opole.pl
6718, 315, gostrowska@uni.opole.pl
6706, 112, pwlodar@uni.opole.pl
6717, 217, bwlodar@uni.opole.pl
6710, 261 i 6719, 304, mirekb@uni.opole.pl
6711, 256, jgajda@uni.opole.pl
Nr telefonu, nr pokoju, e-mail
6711, 256, staga2@uni.opole.pl
6709, 216, hwalczyk@uni.opole.pl
6747, 316 i 6712, 3, ratuszny@uni.opole.pl
6690, 109, eslodczyk@uni.opole.pl
6690, 109, dareks@uni.opole.pl
6697, 156, ipietkun@uni.opole.pl
6714, 214, alicja.gawdzik@uni.opole.plNr telefonu, nr pokoju, e-mail

Nr telefonu, nr pokoju, e-mail