Poniżej zestawiono dodatkowe obowiązkowe zajęcia dla studentów (informacje też przedstawiono w planach zajęć):

  • inżynieria środowiska III rok – OCHRONA WŁASNOŚCI NTELEKTUALNEJ – 13.12.2017 r., s. 1.15 WPiA, g. 16.15
  • OZE III rok – OCHRONA WŁASNOŚCI NTELEKTUALNEJ – 13.12.2017 r., s. 1.15 WPiA, g. 16.15
  • ETI III rok – OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – 23.11.2017 r., s. 5.5 WPiA, g. 15.30
  • Inżynieria Środowiska I – Szkolenie BHP, 01.12.2017 godz. 13.00 zajęcia jednorazowe s. Aula 413 CB